PENGENALAN

Makmal ini menjalankan kelas-kelas amali berkaitan bidang sains tanah dan lain – lain kursus berkaitan dalam program Sarjana Muda Sains Agroteknologi (LepasTuai) dan program Sarjana Muda Sains Agroteknologi (SainsTanaman). Kajian bidang sains tanah di makmal ini meliputi aspek kejadian dan pembentukan tanah, sifat kimia, fizikal dan biologi tanah, pemakanan tumbuhan dan baja, suvei, pengkelasan dan penilaian tanah.

Makmal ini mempunyai alat Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) dan Nitrogen Elementer yang digunakan untuk menentukan kandungan mineral dan nitrogen di dalam berbagai sampel. Disamping itu, Makmal Sains Tanah ini juga dilengkapi dengan peralatan asas makmal yang boleh digunakan oleh semua pelajar dan penyelidik dalam bidang sains tanah.

makmal-sains-tanah

Penyelaras Makmal:

DR. WAN ZALIHA BINTI WAN SEMBOK
B.Agric. Sc., M.Agric. Sc. (UPM),
Ph.D. (Curtin Univ. Australia) Fisiologi Lepastuai

Tel : +609 668 4981
Emel : wzaliha@umt.edu.my

Pegawai yang bertanggungjawab:


PEGAWAI SAINS KANAN
MOHD KAMARUL IZHAR BIN KAMARUDDIN

Tel: +609 668 4561
Emel : mohdkamarul@umt.edu.my

This post is also available in: English