1. Memastikan sekurang-kurangnya 60% pensyarah menggunakan sistem e-pembelajaran
  2. Memastikan pencapaian sekurang-kurangnya 75% tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan UMT
  3. Memastikan pensyarah baru mencapai skor pembelajaran sekurang-kurangnya 70% selepas mengikuti latihan asas pengajaran dan pembelajaran UMT
  4. Memastikan sekurang-kurangnya 80% latihan pembangunan akademik dan profesionalisme akademik dilaksanakan berdasarkan perancangan tahunan

This post is also available in: English