teknologi-makanan

Pengenalan

Program Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) telah mula ditawarkan di universiti Malaysia Terengganu bermula sesi julai 2007/2008. Program ini menjadi salah satu pilihan para pelajar untuk melanjutkan pengajian keperingkat Ijazah pertama. Program ini adalah untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan tinggi, terlatih dan mahir dalam pemperosesan dan pengendalian teknologi penghasilan makanan untuk menghasilkan produk makanan yang berkhasiat dan selamat.Disamping itu pelajar juga diberikursus keusahawanan yang mampu lahir sebagai usahawan yang inovatif dan boleh berdikari dalam industri makanan.

Graduan yang dihasilkan boleh bekerja dengan pelbagai agensi swasta dan awam dalam bidang yang berkaitan sains dan teknologi makanan termasuk penyelidikan dan pembangunan produk makanan, perundangan, makanan, pendidikan dan sebagainya.


KELAYAKAN KEMASUKAN

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

• Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KEPERLUAN KHAS PROGRAM Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2012 atau sebelumnya: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

• Kimia / kejuruteraan Kimia


Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi

Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KEPERLUAN KHAS PROGRAM Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Kimia /Kejuruteraan Kimia


Kelayakan Minimum STPM

Syarat Am Universiti

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya:

• Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

• Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KEPERLUAN KHAS PROGRAM Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Kimia /Kejuruteraan Kimia


Tempoh Pengajian Yuran dan Jumlah Jam Kredit

Tempoh Pengajian – 4 tahun

Yuran Pelajar Tempatan /Semester (RM) 980.00

Yuran Pelajar Antarabangsa /Semester (RM) 2300.00

Jumlah jam Kredit – 140

♦ Yuran yang dipaparkan adalah tidak termasuk bayaran yuran asrama (penginapan) dan Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees).

♦ Yuran Tidak Berulang (Non-recurrent Fees) (hanya dibayar 1 kali di dalam semester pertama) – RM450.00

♦ Yuran asrama (per semseter dan per pelajar). Terdapat 3 jenis pakej bilik yang ditawarkan:

• 4 orang per bilik – RM 357.00/semester/pelajar

• 3 orang per bilik – RM 476.00/semester/pelajar

• 2 orang per bilik – RM 595.00/semester/pelajar

Yuran Tidak Berulang

Pendaftaran                100.00

Minggu Orientasi     200.00

Ko-kurikulum            150.00

JUMLAH                450.00


Bidang Kerjaya

Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi oleh graduan program Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) adalah seperti berikut:

1. Eksekutif Teknologi Makanan dalam industri makanan  2. Pegawai Teknologi Makanan 3. Pegawai Penyelidik 4. Pegawai Sains 5. Pegawai Perikanan 6. Pegawai Mikrobiologi 7. Pegawai Kimia 8. Pegawai Kawalan Mutu Makanan


KETERANGAN LANJUT

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

Jabatan Pengurusan Akademik 
Bangunan Pusat Pengajian Siswazah 

Universiti Malaysia Terengganu 

21030 Kuala Terengganu 

Terengganu Darul Iman. 

Tel : 09-668 4532/4219 

Faks : 09 – 668 4143  

Laman Web :www.umt.edu.my

This post is also available in: English